Hướng dẫn đăng ký khóa học

  • 21/03/2022

Bước 1: Đăng nhập/ Đăng ký thành viên 

 

Bước 2: Truy cập mục Khoá học để tìm hiểu các chương trình học. 

 

Bước 3: Chọn xem “Chi tiết”


 

Bước 4: Chọn “Đăng ký ngay”

 

Bước 5: Chọn “Biểu phí khoá học”

 

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin cá nhân và lựa chọn phương thức thanh toán

 

- Lựa chọn phương thức thanh toán 

 

 

Bước 7: Xác nhận đơn hàng và thanh toán

 

  • Tags: