Hướng dẫn đăng ký học online 1-1

  • 23/03/2022

Sau khi chat với admin, thống nhất được thời gian học hợp lý. 

Bước 1: Cài ứng dụng zoom trên máy của bạn.  

 

 

Bước 2: Trước giờ học 15 phút, admin sẽ gửi link đăng nhập vào lớp. 

 

Bước 3: Học cùng giáo viên bản ngữ. 

 

Bước 4: Sau khi kết thúc buổi học, nhấn "save" để lưu lại buổi học ngày hôm đó nếu học viên mong muốn. 

 

  • Tags: