Thành ngữ, tục ngữ Tiếng Việt.

Đăng ký ngay

0 đánh giá

Nội dung khóa học

icon10 Bài học

icon5555 Học sinh

icon99% Đánh giá năng lực

icon0 Bài tập

icon3 Tháng

iconHọc mọi lúc mọi nơi

Bài 1: Thành ngữ, tục ngữ Tiếng Việt 1

Đã học: 0%

Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, thành ngữ, tục ngữ là một phần quan trọng tạo nên những giá trị to lớn. Đó là những câu nói ngắn gọn, súc tích, có vần, có điệu, dễ nhớ, trong đó chứa đựng những bài học sâu sắc về con người, cuộc sống, xã hội từ ngàn xưa lưu truyền đến ngày nay. Và đặc biệt, trong cuộc sống hàng ngày, người Việt Nam rất hay dùng thành ngữ- tục ngữ để diễn đạt hay nhấn mạnh ý mình muốn nói. Vì vậy, biết về thành ngữ- tục ngữ Tiếng Việt, vận dùng vào giao tiếp hàng ngày sẽ giúp các bạn thấy rằng Tiếng Việt thú vị như thế nào. Ở đây chúng tôi xin được phép chỉ đưa ra 100 câu thành ngữ- tục ngữ thông dụng trong Tiếng Việt. Mời các bạn cùng khám phá nhé!

Bài 2: Thành ngữ, tục ngữ Tiếng Việt 2

Đã học: 0%

Bài 3: Thành ngữ, tục ngữ Tiếng Việt 3

Đã học: 0%

Bài 4: Thành ngữ, tục ngữ Tiếng Việt 4

Đã học: 0%

Bài 5: Thành ngữ, tục ngữ Tiếng Việt 5

Đã học: 0%

Bài 6: Thành ngữ, tục ngữ Tiếng Việt 6

Đã học: 0%

Bài 7: Thành ngữ, tục ngữ Tiếng Việt 7

Đã học: 0%

Bài 8: Thành ngữ, tục ngữ Tiếng Việt 8

Đã học: 0%

Bài 9: Thành ngữ, tục ngữ Tiếng Việt 9

Đã học: 0%

Bài 10: Thành ngữ, tục ngữ Tiếng Việt 10

Đã học: 0%

đánh giá

0

0 đánh giá

  • 100%

  • 80%

  • 60%

  • 40%

  • 20%

Gửi bình luận

Khóa học hiện tại chưa có bình luận nào