Vocab

món xôi cốm
play
Com sticky rice
khéo tay
play
be skillful
may, khâu (quần áo)
play
sew
nói đùa
play
joke
máy khâu
play
sewing machine
vụng về, không khéo
play
poor (at), unskilled
nữ công gia chánh
play
housework
dần dần
play
little by little
quen tay
play
get accustomed (to sth)
khiêm tốn
play
modest
góc
play
corner
tìm, tìm kiếm
play
find, look for
ý tưởng
play
idea
thiết kế
play
design
khóa học thiết kế
play
design course
tông màu chủ đạo
play
a point color
Nhất anh đấy!
play
You're the best.
phúc hậu
play
kind-hearted
đa chức năng
play
multi-function
nguy hiểm
play
dangerous
đáng sợ
play
terrible, horrible
keo kiệt, bủn xỉn
play
stingy
ích kỷ
play
selfish
tốt bụng, hiền hậu
play
good-natured