Vocab

thống kê
play
statistics
yêu cầu
play
request, demand
tổng hợp
play
synthesize
hội đồng quản trị
play
board of directors
cửa hàng miễn thuế
play
duty free shop
ngô, bắp ngô
play
corn
chiên
play
fry
mỳ xào bò
play
stir-fried noodles with Beef
thực đơn
play
menu
cháo gà
play
chicken rice porridge
nem rán
play
Vietnamese Spring Rolls
cơm rang
play
fried rice
trà đá
play
iced tea
cơm gà
play
chicken Rice
phở gà
play
noodle soup with chicken
bó hoa
play
bunch of flowers
chu đáo
play
thoughtful