Vocab

khen, khen ngợi
play
praise, compliment
thư mời cưới
play
wedding invitation
tẩm bổ
play
feed somebody up
nổ, nổ tung
play
explode
mũi
play
nose
thi đậu, thi đỗ
play
pass an examination
cắt tóc
play
cut hair
nghiên cứu
play
research, study
chữ, chữ cái
play
letter
Giám đốc nhân sự
play
Human resources manager
giám đốc điều hành
play
managing director
giám đốc kinh doanh
play
sales manager
quán Thái, nhà hàng Thái Lan
play
Thai restaurant
quán Hàn Quốc, nhà hàng Hàn Quốc
play
Korea Restaurant
đếm nhiều không xuể
play
to such an extent that one cannot count