Vocab

đặc trưng, khác biệt, đặc thù
play
characteristic
thực trạng
play
present condition (situation]
khéo tay
play
be skillful
tài năng
play
talented
cổ vũ
play
cheer
biến đổi khí hậu
play
climate change
tác nhân
play
agent
chịu thương chịu khó
play
diligent, industrious
giải pháp
play
solution
vấn đề nóng
play
hot issue
Cuộc thi hùng biện tiếng Anh
play
English Speaking Contest
cuộc thi hùng biện tiếng Việt
play
Vietnamese Speaking Contest
chủ đề, đề tài
play
subject, topic
giới thiệu bản thân
play
self-introduction
ban giám khảo
play
judge, juror