Vocab

Văn phòng khoa
play
department office
chương trình học
play
course of study, curriculum
nhập học
play
admission
bài kiểm tra đầu vào
play
ability test
kết quả
play
result
phù hợp, hợp
play
suitable
thông tin
play
information
thời khóa biểu
play
timetable
đóng học phí
play
pay tuition
giáo trình
play
textbook
chia tay
play
break up
va ly
play
suitcase
khảo sát
play
survey
khắp
play
all over
thuê nhà, thuê
play
rent
tài liệu
play
document
đơn xin nhập học
play
an application for admission