Vocab

nhất định
play
surely, certainly
ngay và luôn
play
right now
váy dạ hội
play
evening dress
sang trọng
play
luxurious
thanh lịch, đoan trang
play
elegant
nước ép
play
(fruit) juice
cần tây
play
celery
múa rối nước
play
water puppetry
leo núi
play
climb
sao băng
play
(astronomy) meteor
Hội Lim
play
Lim festival
nuôi (chó)
play
raise, rear