Vocab

viêm phế quản
play
bronchitis
sang nhượng
play
hand over, transfer
vắng mặt
play
absent
nâng cốc, uống mừng
play
toast, drink a toast
liên tục
play
continue, be continuous
khảo sát ý kiến
play
do a survey
bình chọn
play
vote