Vocab

làng dân tộc
play
folk village
đồi
play
hill
cát trắng
play
white sand
cung điện
play
palace
nhân tiện
play
by the way
thưởng thức (món ăn)
play
taste, enjoy
dân tộc Thái
play
Thai ethnicity
ghé thăm
play
visit
đô thị mới
play
New Urban Area
tư tưởng
play
thought, ideology