Vocab

nhân viên buồng phòng
play
(Hotel) housekeeping
giặt là
play
launder
dịch vụ phòng
play
room service
khăn tắm
play
towel
chai
play
bottle
nước khoáng
play
mineral water
yêu cầu
play
request, requirement
sẵn sàng
play
ready
phục vụ
play
serve, give service
áo khoác
play
coat
lông cừu
play
wool
tình hình diễn biến dịch Covid-19
play
Coronavirus disease (COVID-2019) situation