Vocab

tiệc đầy tháng
play
full moon celebration
cửa hàng mẹ và bé
play
a baby store
xe đẩy
play
baby carriage
trẻ sơ sinh
play
newborn baby
chợp mắt
play
take a nap
ngồi dậy
play
sit up
hò reo
play
yell out a cheer
cổ vũ
play
cheer