Vocab

đại lý
play
agency
vé khứ hồi
play
a round-trip ticket
hạng phổ thông
play
economy class
hạng thương gia
play
business class
thuế
play
tax
hoàn lại, trả lại
play
return, refund
hủy, hủy bỏ
play
cancel
hàng hiệu
play
luxury brand
cáp treo
play
cable