Vocab

Tôi muốn đặt tour 4 ngày 3 đêm đi Sapa.
play
I'd like to book a 4 day 3 night tour to Sapa.
Anh đi một mình hay đi với ai?
play
Do you go alone or with someone?
Anh muốn đặt tour riêng hay ghép đoàn?
play
Do you want to book a private tour or join a group?
Tôi muốn đặt tour riêng, trọn gói cho gia đình tôi.
play
I want to book a private, all-inclusive tour for my family.
Giá tour trọn gói đi Đà Nẵng trong 5 ngày 4 đêm là bao nhiêu?
play
What is the price of a package tour to Da Nang for 5 days and 4 nights?
Tôi cần bạn giúp đỡ cho việc lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của tôi.
play
I need help planning my vacation.
Hướng dẫn viên du lịch có biết nói tiếng Hàn không?
play
Can the tour guide speak Korean?
Tôi muốn mua một số đồ lưu niệm.
play
I’d like to buy some souvernirs.
Sapa nổi tiếng về cái gì?
play
What is Sapa famous for?
Giá vé là bao nhiêu?
play
How much is the fare?
Từ Hà Nội lên Sapa mất bao lâu?
play
How long does it take from Hanoi to Sapa?
Nếu đi bằng tàu hỏa thì mất bao lâu?
play
How long will it take by bus?
Tôi có thể đổi tiền ở đâu?
play
Where is the exchange, please?
Nhà vệ sinh gần nhất ở đâu?
play
Where is the nearest restroom?
Ngày mai tôi định đi thăm Bảo tàng dân tộc học.
play
We plan to go to the Vietnam Museum of Ethnology tomorrow.
Vé vào cửa hết bao nhiêu tiền?
play
How much is the admission fee?
Tôi muốn đặt một vé đi Hà Nội vào ngày mùng 1 tháng 10.
play
I’d like to reserve a flight to Hanoi for the first of October.
Anh muốn vé một chiều hay khứ hồi?
play
Would you like a one way or round trip ticket?
Anh muốn vé hạng thường hay vé hạng nhất?
play
Do you want economy class or first class?