Vocab

Tôi muốn đặt phòng cho gia đình tôi.
play
I would like to book a room for my family.
Ở đây còn phòng trống không?
play
Do you have any vacancies?
Quý khách đặt phòng trong bao nhiêu đêm?
play
How many nights?
Tôi muốn đặt một phòng trong 2 đêm.
play
I’d like a room for 2 nights, please?
Tôi muốn đặt phòng đơn.
play
I’d like a single room.
Giá phòng bao nhiêu vậy?
play
What is the room rate?
Tôi muốn đặt phòng có hai giường.
play
I would like to book a room with twin beds
Giá phòng có bao gồm bữa sáng không?
play
Does the price included breakfast?
Tôi muốn đặt phòng nhìn ra phố.
play
I I would like to book a room with a street view.
Tôi muốn đặt phòng nhìn ra biển.
play
I would like to book a room with an ocean view.
Phòng được trang bị tốt chứ?
play
Is the room well equipped?
Hãy mang hành lý lên phòng giúp tôi!
play
Please help me carry my luggage up to my room!
Tôi muốn trả phòng.
play
I’d like to check out, please.
Xin quý khách chờ trong giây lát.
play
Please wait a moment.
Liệu tôi có thể trả phòng muộn hơn được không?
play
Would it be possible to have a late check-out?
Tôi muốn hủy phòng khách sạn đã đặt vào ngày 24 tháng 12.
play
I would like to cancel my reservation on December 24th.
Thời gian nhận phòng là 14 giờ và thời gian trả phòng là trước 12 giờ của ngày hôm sau.
play
Check-in time is 14:00 and check-out time is before 12:00 of the next day.