Vocab

Sở thích của bạn là gì?
play
What is your hobby?
Tôi rất thích đi mua sắm.
play
I really enjoy shopping.
Bạn có thích đọc sách không?
play
Do you like reading book?
Có chứ. Tôi thường hay đọc sách và nghe nhạc.
play
Yes. I mostly just read and listen to music.
Bạn thích đọc loại sách gì?
play
What kind of books do you like to read?
Tôi thích đọc tiểu thuyết lãng mạn.
play
I like reading romance stories.
Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh dỗi?
play
What do you do in your free time?
Tôi thường chơi điện tử khi rảnh.
play
I play computer games when I am free.
Bạn thường làm gì sau khi tan học.
play
What do you do after school?
Tôi thường chơi bóng đá với các bạn cùng lớp.
play
I often play soccer with my classmates.
Bạn có chơi thể thao không?
play
Do you play any sports?
Tôi thích chơi tennis.
play
I like playing tennis.
Bạn có yêu thích ca sỹ nào không?
play
Have you got any favorite singers?
Có. Tôi rất thích ca sỹ Cẩm Ly.
play
Yes. I really like Cam Ly singer.
Cô ấy rất mê nhạc Pop.
play
She is crazy about pop music.
Tôi thích các hoạt động ngoài trời.
play
I like to do just about anything outdoors.
Tôi thích leo núi.
play
I love climbing.
Thật sao? Thật thú vị!
play
Really? How interesting!
Bạn có thích món ăn cay không?
play
Do you enjoy spicy food?
Không, tôi không ăn được đồ cay.
play
No, I can't eat spicy food.
Bạn có thích động vật không?
play
Do you like animals?
Có chứ. Tôi rất thích các chú cún con và mèo con.
play
Yes. I love puppies and kittens.
Bạn có phải là người hâm mộ phim ảnh không?
play
Are you a movie fan?
Tôi rất thích xem phim hành động.
play
I love watching action movies.
Bạn thích nhất màu gì?
play
What’s your favorite color?
Mình thích nhất màu hồng.
play
I like pink the most.
Bạn cổ vũ cho đội nào?
play
Which team do you support?
Mình cổ vũ đội MU.
play
I cheer Manchester United football team.