Vocab

Ngoài rạp có phim gì hay không?
play
Are there any entertaining movies in the theater?
Ngoài rạp đang chiếu phim “Nhiệm vụ bất khả thi”.
play
“Mission impossible” is on at the theatre.
Để mình đặt vé online.
play
Let me book tickets online.
Bạn muốn ngồi ở đâu?
play
Where would you like to sit?
Bạn có thích ngồi gần màn hình không?
play
Do you like to sit near the screen?
Tôi không thích ngồi quá gần màn hình.
play
I don’t like to being too near the screen.
Tối nay còn vé ở những hàng ghế nào?
play
What seats are left tonight?
Còn vé ngồi ở những hàng ghế giữa không?
play
Do you have anything in the middle rows?
Giá vé bao nhiêu?
play
How much is the ticket?
Cho tôi 2 vé.
play
Two tickets, please.
Xin lỗi, toàn bộ vé tối nay đều đã bán hết.
play
Sorry, all seats are sold out.
Có đặt vé trước được không?
play
Can I make a reservation?
Bạn muốn mua thêm bỏng ngô hay đồ uống không?
play
Would you like to buy more popcorn or drinks?
Cho tôi 1 bỏng ngô và 2 coca.
play
Give me 1 popcorn and 2 cokes.
Bộ phim này dự kiến khởi chiếu vào ngày mùng 1 tháng 6.
play
It's set for release in theaters on June, 1st
Bạn thấy bộ phim này thế nào? Mình thì không thích phim này lắm.
play
What did you think of the movie? I didn’t rate it myself.
Bộ phim này rất buồn và cảm động.
play
This movie is very sad and touching.
Đây là bộ phim hay nhất mà tôi từng xem.
play
It’s the most interesting film I’ve ever seen.
Phim này mới ra.
play
It’s just been released.
Có phụ đề tiếng Anh không?
play
Are there English subtitles?
Chị ấy là diễn viên xuất sắc.
play
She’s an excellent actress.