Vocab

Môn thể thao yêu thích nhất của bạn là gì?
play
What is your favorite sport?
Môn thể thao yêu thích nhất của mình là bóng đá.
play
My favorite sport is football.
Chúng tôi muốn xem 1 trận đấu bóng đá.
play
We would like to see a soccer match.
Còn vé hôm nay không?
play
Are these any tickets available for today?
Sân vận động chính tên là gì?
play
What is the main stadium called?
Sân vận động này chứa được bao nhiêu khán giả?
play
How many spectators can this stadium hold?
Cho tôi 1 vé.
play
Give me one ticket.
Ai là trọng tài?
play
Who is the referee?
Tỉ số là bao nhiêu?
play
What is the score?
Tỉ số là 1:1.
play
The score is 1:1.
Ai đã ghi bàn thắng vậy?
play
Who made that goal?
Đội trưởng hai đội.
play
Captain of two teams.
Từ đây tới sân vận động Mỹ đình bằng xe buýt mất bao lâu?
play
How long does it take to get from here to My Dinh Stadium by bus?
Mất khoảng 30 phút để di chuyển bằng xe buýt từ đây đến sân vận động Mỹ Đình.
play
It takes about 30 minutes by bus from here to My Dinh stadium.
Bạn thấy môn thể thao thịnh hành nhất ở Việt Nam là gì?
play
What do you think is the most popular sport in Việt Nam?
Bóng đá là một trong những môn thể thao phổ biến nhất ở Việt Nam.
play
Football is one of the most popular sports in Vietnam.
Trận đấu đã bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua.
play
It was a close game that went into overtime.
Chúng ta nên duy trì luyện tập thường xuyên để giữ gìn sức khỏe kể cả khi trời lạnh.
play
We should work out regularly to stay fit and healthy even when it’s cold.
Bơi lội là 1 môn thể thao rất hữu ích.
play
Swimming is a good sport.
Tôi thích bơi lội nhưng tôi bơi không giỏi lắm.
play
I like swimming, but I'm not good at it.
Ngày nào tôi cũng đến phòng gym và tập máy đi bộ.
play
I go to the gym every day and use the treadmill.
Trước khi tập thể dục, phải khởi động, làm ấm cơ thể.
play
Before you start exercising, you should warm up your body first.
Thể thao ngoài trời giúp bạn hít thở không khí trong lành.
play
Outdoor exercises can help you feel the fresh air.
Đại sứ phù hợp nhất cho thể thao chính là các cầu thủ.
play
The best ambassadors for the sport are the players.
Các chuyên gia bóng đá tán thưởng anh ấy là cầu thủ số một.
play
Soccer experts have given him the highest compliment as the best player in the sport.