Vocab

Giọng bạn rất hay.
play
You have a beautiful accent!
Cô gái thật dễ thương!
play
What a nice girl!
Trông bạn rất thông minh!
play
You look very smart!
Bạn rất tuyệt vời!
play
You were wonderful!
Ước gì tôi cứ trẻ mãi như bạn.
play
I wish I could keep looking as young as you.
Diễn xuất của cô ấy thật xuất sắc!
play
Her acting is incredible!
Bữa ăn cô ấy chuẩn bị thật tuyệt vời.
play
The meal she'd prepared was an absolute dream.
Em bé đó thật là ngoan ngoãn!
play
That child is so well-behaved.
Ồ, bạn đúng là một thiên tài!
play
Wow, you’re a genius!
Làm tốt lắm!
play
Good job!
Ôi, bạn trông thật tuyệt vời!
play
Oh, you look amazing!
Nó thực sự hợp với cậu đấy!
play
You look great in that.
Cuốn sách cô ấy giới thiệu rất hữu ích.
play
The book she had recommended was really informative.
Hôm nay trông bạn thật xinh đẹp. Mình thích kiểu tóc này của bạn.
play
You look so pretty! I love your hair like that!
Bạn trông thật tuyệt trong bộ âu phục đó.
play
You look amazing in that suit.