Vocab

con trai
play
son
con gái
play
daughter
độc thân
play
single
xum vầy
play
gather together
ông bà ngoại
play
maternal grandparents
ông bà nội
play
paternal grandparents
hiếm muộn
play
infertility