Vocab

đồng dao
play
children's song
xã hội
play
society
công nghệ thông tin
play
IT technology
thời đại
play
age, era, period (of time)
trò chơi dân gian
play
a folk game
tiên tiến
play
advanced, developed
hiện đại
play
modern
văn hóa truyền thống
play
traditional culture
mai một
play
disappearing
vấn đề
play
problem
đáng buồn
play
regrettable, sad, pitiful
giải thể
play
dissolve, break up
nghỉ việc
play
quit one's job
ngoại tình
play
have an affair
ly dị
play
divorce
phức tạp
play
complicated, complex
chán, tẻ nhạt
play
boring
chiều, chiều chuộng
play
pamper
nghị lực, ý chí
play
will
con cái
play
children, sons and daughters
bận rộn
play
busy
ý thức
play
awareness
kinh tế
play
economy
đất nước
play
nation, country
phát triển
play
be in progress, be developed
nhu cầu
play
demand
sử dụng
play
use
mạng xã hội
play
social network
con người
play
person (pl. people)
quê hương
play
one's hometown
liên lạc
play
contact, get in touch
khó khăn
play
difficult, hard
dễ dàng
play
easy
trực tiếp
play
direct
gặp gỡ
play
meet, see
cảm xúc
play
feeling(s), emotion
nhớ
play
remember
tổ tiên
play
ancestor
làng xóm
play
village, town
thư điện tử
play
e-mail
bồi hồi, xúc động
play
to be touched, emotional
thân thương
play
close; warm