Vocab

Chúc mừng nhé!
play
Congratulations
Chúc mừng năm mới!
play
Happy new year!
Chúc mừng sinh nhật!
play
Happy birthday!
Chúc mừng giáng sinh!
play
Merry Christmas!
Chúc may mắn!
play
Good luck!
Năm mới, thành công mới!
play
New year, new successes!
Chúc bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ!
play
Happy holiday!
Chúc bạn mạnh khỏe, hạnh phúc!
play
I wish you health and happiness.
Chúc bạn nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong năm mới!
play
Wish you health, happiness in the year to come!
Chúc bạn mọi việc thành công!
play
May you succeed in all you do!
Chúc mừng đám cưới hai bạn.
play
Congratulations on your marriage!
Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc!
play
Wishing you many happy years together!
Chúc bạn tìm được tình yêu của đời mình!
play
I wish you find the true love of your life.
Chúc bạn may mắn và thành công trong kỳ thi sắp tới.
play
Wishing you luck and success in your recent exam!
Chúc bạn nhanh bình phục!
play
Wish you quick recovery!
Chúc bạn nhanh khỏi ốm!
play
Get well soon.