Vocab

tin tức
play
news
dịch bệnh
play
disease
số người nhiễm
play
number of infected person
vẫn
play
still
tiếp tục
play
continue, keep (on)
tăng
play
increase, rise
Sợ quá!
play
That was scary!
ca nhiễm mới
play
new infection
đề phòng
play
prevent
cẩn thận, thận trọng
play
careful
đi ra ngoài
play
go out
đeo khẩu trang
play
wear a mask
nước rửa tay sát khuẩn
play
hand sanitizer
rửa tay
play
wash one's hands
nước lạnh
play
cold water
bị viêm họng
play
have a sore throat
phòng sáng đèn
play
the light is on in room
hạn, hạn chót
play
deadline
báo cáo tài chính
play
financial statements
cố gắng, cố, gắng làm
play
try, make an effort
cháo, món cháo
play
(rice) porridge
tiếng còi xe
play
horn, hoot
inh ỏi
play
noisy, loud
phàn nàn
play
complain
phụng phịu
play
look sullen
dỗi, hờn dỗi
play
sulk
ô tô đồ chơi
play
a toy car
đòi (mua), mè nheo
play
press, badger
sự tích
play
story of origin
mưa dầm dề, rả rích
play
lasting rain
nước mắt
play
tear
suốt ngày
play
all day (long)
Ngưu lang- Chức nữ
play
Niu Lang (Altair) and Zhi Nü (Vega)
mưa ngâu
play
lasting rain in the seventh lunar month