Vocab

chợ đêm
play
night market
phố đi bộ
play
pedestrian-only area
Làng gốm
play
Ceramic Village
lễ hội
play
festival
thật sao?/ thế à?
play
Really?
họ
play
first name
tên đệm
play
middle name
Họ và tên
play
Full name
hoa đào
play
peach blossom
hoa mai
play
apricot flower
thua lỗ
play
make a loss
làm ăn
play
business, enterprise
duy nhất
play
only
tình hình kinh doanh
play
business situation
nhạc trữ tình
play
bolero
nhạc nước ngoài
play
foreign music
nở, ra hoa
play
bloom, blossom
sặc sỡ
play
colorful
phá sản
play
go bankrupt