Vocab

chuyển trường
play
transfer to another school
nghiên cứu sinh
play
post-graduate student
nhóm
play
team
đề tài nghiên cứu
play
research subject
nghỉ hưu
play
retire
chương trình ca nhạc
play
music program
về nước
play
return to one's country
công tác nước ngoài
play
overseas business trip
tụ tập
play
gather, meet
chùa Hương
play
The Perfume Pagoda
phiên chợ Viềng
play
Vieng Market Festival
rạng sáng
play
dawn, daybreak