Vocab

tin nhắn nhóm
play
chat room
đến đúng giờ
play
arrive on time
chương trình văn nghệ
play
music performance
sắp xếp thời gian
play
make[arrange] time for
lạc đường
play
get lost, lose one's way
xe cứu thương
play
ambulance
ngất
play
fall (down)
đồ dùng học tập
play
school stationery
khám sức khỏe
play
health examination
thị trường
play
market (economy)
chăm con
play
take care of a baby
trưởng khoa
play
the head of a department
trung tâm tổ chức tiệc cưới
play
wedding venue
nhà thờ
play
church
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
play
Happy Vietnamese Teacher's Day